สำหรับเจ้าหน้าที่สสจ.ตราด
NO. วันที่ (ปี/เดือน/วัน) เวลา หัวข้อการประชุม สถานที่จัดประชุม ผู้จัดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย
1
2024-03-25
0
0
0
0
tel:0
0
2
2024-02-24
0
0
0
0
tel:0
0
3
2024-01-23
0
0
0
0
tel:0
0
4
2021-11-26
0
0
0
0
tel:0
0
5
2019-12-24
9.00-15.00
ทดสอบ
พลอยแดง
ADMIN
tel:0802122222
เจ้าหน้าที่
6
2019-02-11
12.30-16.30
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
tel:ทดสอบ
ทดสอบ