สำหรับเจ้าหน้าที่สสจ.ตราด
NO. วันที่ (ปี/เดือน/วัน) เวลา หัวข้อการประชุม สถานที่จัดประชุม ผู้จัดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย
1
2019-02-11
12.30-16.30
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
tel:ทดสอบ
ทดสอบ
2
2019-02-13
10.00-16.00
เตรียมนิเทศงาน
ระกำแสนหวาน
พยศ.
tel:039511011
กลุ่มงานใน สสจ.